Cennik

Cennik

Rodzaj usługi Opis Cena
Pierwsza wizyta kompleksowa
On line
 • Wywiad dietetyczny
 • Analiza ankiety wypełnionej przez pacjenta
 • Analiza wyników badań
 • Ocena dotychczasowego sposobu odżywiania
 • Indywidualne zalecenia dietetyczne/plan działania (przesłane po kilku dniach od wizyty, po dogłębnej analizie wszystkich informacji o pacjencie)
 • Założenie osobistego profilu ze stałym dostępem po zalogowaniu przez pacjenta
 • Po wizycie jestem z Tobą w stałym kontakcie: mailowym lub telefonicznym
100 zł
Wizyta kontrolna
On line
 • Ocena postępów
 • Omówienie problemów związanych z wprowadzeniem diety
 • Ewentualna modyfikacja zaleceń żywieniowych
 • Po wizycie jestem z Tobą w stałym kontakcie: mailowym lub telefonicznym
80 zł
Wizyta kompleksowa
W gabinecie
 • Analiza dzienniczka żywieniowego
 • Wywiad dietetyczny
 • Analiza pomiarów antropometrycznych
 • Analiza składu ciała
 • Analiza ankiety wypełnionej przez pacjenta
 • Analiza wyników badań
 • Ocena dotychczasowego sposobu odżywiania
 • Indywidualne zalecenia dietetyczne (przesłane po kilku dniach od wizyty, po dogłębnej analizie wszystkich informacji o pacjencie)
 • Założenie kartoteki/osobistego profilu ze stałym dostępem po zalogowaniu przez pacjenta
 • Stały kontakt za pośrednictwem telefonu, skype lub maila
 140
Wizyta kontrolna
w gabinecie – 60
minut
 • Przekazanie indywidualnych zaleceń żywieniowych/możliwość przesłania za pośrednictwem maila
 • Omówienie/pomoc w wprowadzeniu
  wytycznych żywieniowych
 • Edukacja żywieniowa pacjenta
 • Kontrolna analiza składu ciała
 • Po wizycie jestem z Tobą w stałym kontakcie: mailowym lub telefonicznym
110 zł
 Kolejna wizyta w
gabinecie – 60
minut
90 zł
Pakiet podstawowy
On line
 •  3 wizyty w pakiecie – wszystkie po 60 minut
 210 zł
Pakiet Premium
On line
 • 5 wizyt w pakiecie – wszystkie po 60 minut
 340 zł
Pakiet podstawowy
W gabinecie
 • 3 wizyty w pakiecie – wszystkie po 60 minut
 290 zł
Pakiet Premium
W gabinecie
 • 5 wizyt w pakiecie – wszystkie po 60 minut
490zł
Indywidualny plan żywieniowy
 • Osobisty plan żywieniowy na podstawie zebranych (bardzo szczegółowych) informacji o pacjencie. Dopasowany do danej jednostki chorobowej, zdolności trawiennych, preferencji żywieniowych, planu dnia, trybu pracy, umiejętności kulinarnych, ewentualnych eliminacji produktów oraz innych indywidualnych czynników.
Jadłospis na 7 dni-120 zł
Jadłospis na 14 dni-180 zł
Analiza składu ciała
 • Pomiar składu ciała
 • Omówienie wyniku analizy
 30 zł
FOODSCAN IgG-96 SKŁADNIKÓW

FOODSCAN IgG- 112 SKŁADNIKÓW

FOODSCAN IgG/IgA-96 SKŁADNIKÓW

FOODSCAN IgG/IgA 112 SKŁADNIKÓW

Test na nietolerancje pokarmowe

 • Szybki test do wykrywania nietolerancji pokarmowych
 • Pacjent otrzymuje zestaw do badania
 • Analiza wyniku
 • Wytyczne dotyczące eliminacji produktów
1200 zł

1500 zł

1800 zł

2500 zł