Interpretacja wyników

INTERPRETOWANIE WYNIKÓW TESTÓW


Anti-CdtB: podwyższony | Anti-Vinculin: nie podwyższony
Pozytywny wynik na zespół jelita drażliwego (IBS)

Swoistość 94% | Pozytywna wartość predykcyjna 96%

 • Wynik Sugeruje niedawne zapalenie/nieżyt żołądka i/lub jelit.
 • System odpornościowy zareagował na toksynę CdtB za pomocą przeciwciał.
 • Badania wskazują, że przeciwciała anty – CdtB świądczą o zaburzonym mikrobiomie jelitowym.
 • U pacjenta występuje zwiększone ryzyko późniejszego zakaźnego zapalenia jelit.

Anti-CdtB: nie podwyższony | Anti-Vinculin: podwyższony
Pozytywny wynik na zespół jelita drażliwego (IBS)

Swoistość 91% | Pozytywna wartość predykcyjna 96%

 • Pierwotne zapalenie żołądka i jelit mogło wystąpić dawno temu.
 • Odpowiedź immunologiczna, wzrost antywinkulin – mogło dojść do zaburzenia mikrobiomu jelitowego.
 • Na podstawie opublikowanych danych, uważa się, że podwyższony poziom antywinkuliny wskazuje na poważniejszy stan oraz przewlekły charakter choroby. (Autoimmunizacja zwykle rozwija się 3-4 miesiące po infekcji).
 • Ponadto, istnieją dane, które sugerują, że u pacjenta występuje zwiększone ryzyko późniejszego zakaźnego zapalenia jelit.

Anti-CdtB: podwyższony | Anti-Vinculin: podwyższony
Pozytywny wynik na zespół jelita drażliwego (IBS)

Swoistość 100% | Pozytywna wartość predykcyjna 100%

 • Odpowiedź immunologiczna zwalcza toksyny za pomocą przeciwciał i powoduje wzrost antywinkulin.
 • Ten profil sugeruje prawdobodobną niedawną infekcję niezależnie od tego czy jest to infekcja początkowa lub wtórna.
 • Na podstawie opublikowanych danych uważa się, że podwyższony poziom antywinkulin wskazuje na ostrzejszy przebieg i przewlekły charakter choroby Ponadto istnieją dane sugerujące, że u pacjenta występuje większe ryzyko późniejszego zakaźnego zapalenia jelit.

Anti-CdtB: nie podwyższony | Anti-Vinculin: nie podwyższony
Negatywny wynik na zespół jelita drażliwego (IBS)

 • Pacjent może nadal mieć IBS, jednakże bez charakteru poinfekcyjnego.
 • Dodatkowe badania mogą pomóc określić inną przyczynę występujących objawów.

Potencjalne błędy:

QNS – Ilość niewystarczająca < 1 mL krwi
QNS – Ilość niewystarczająca
Wiek próbki > 5 dni
Niewłaściwa tuba do pobrania krwi
Niewłaściwy rodzaj próbki
Przekracza zgłaszany zakres
Konieczne mogą być dalsze testy

Wciąż masz pytania?

Call Now Button

Zapraszamy na nową stronę:

https://viscerainstytut.pl/