Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Justyna Pampuch AJ INTERNATIONAL z siedzibą w Krakowie (30-128), ul. Przybyszewskiego 17b
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu
  na Pani/Pana życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia
  świadczenie w/w usługi.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.