Zatrucia pokarmowe i IBS

U jednej na dziewięć osób, które doświadczyły zatrucia pokarmowego, rozwija się ZJD/IBS. Znaczna liczba badań pokazuje wyraźny związek między zatruciem pokarmowym, a zespołem jelita drażliwego (ZJD/IBS). Dotyczy to zwłaszcza ZJD z dominującą biegunką (ZJD/IBS-D).

ZJD/IBS może rozwinąć się wiele lat po początkowej infekcji.
Duża grupa pacjentów nie pamięta pierwotnego przypadku zatrucia pokarmowego,
które mogło doprowadzić do IBS.

Jak zatrucie pokarmowe
prowadzi do ZJD/IBS?

Istnieje silna korelacja między toksyną Cytolethal Distending Toxin B, w skrócie CdtBm, a zespołem jelita drażliwego. Główne bakterie powodujące zatrucia pokarmowe uwalniają toksynę CdtB. Kiedy toksyna CdtB jest uwalniana do twojego organizmu, układ immunologiczny w przebiegu odpowiedzi odpornościowej (limfocyty T) wydziela przeciwciała do wiązania antygenu - w tym przypadku anty-CdtB.

Podczas odpowiedzi odpornościowej może dojść do „pomyłki” układu immunologicznego, w wyniku której dochodzi do wydzielenia innego przeciwciała zwanego anty – winkuliną. Anty – winkulina uszkadza naturalnie występujące w Twoim organizmie białko zwane winkuliną, które pomaga komórkom migrować i łączyć się ze sobą.

Jest to reakcja autoimmunologiczna, która prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania śródmiąższowych komórek Cajala (ICC) i uszkodzenia migrującego kompleksu mioelektrycznego (MMC) – regulującego pracę jelita cienkiego.

Reakcja ta może w konsekwencji doprowadzić do rozwinięcia zespołu jelita drażliwego z przewagą biegunek (postać biegunkowa lub mieszana) czasami wiele lat po początkowej infekcji.


Call Now Button

Zapraszamy na nową stronę:

https://viscerainstytut.pl/