Leczenie otyłości i nadwagi u dzieci

Otyłość jest to zaburzenie, które charakteryzuje się nadmiernym gromadzeniem tkanki tłuszczowej. Można wyróżnić dwa rodzaje otyłości:

  • Hiperplazja-liczba komórek tłuszczowych rośnie
  • Hipertrofia-komórki tłuszczowe zwiększają swoją objętość

U dzieci obserwuje się zazwyczaj występowanie tych dwóch typów otyłości jednocześnie. Rozpoznanie nadwagi i otyłości następuje w oparciu o wskaźni BMI w stosunku do siatek centylowych.

  • Nadwaga-BMI pomiędzy 90.-97. centylem
  • Otyłość-BMI powyżej 97. Centyla

Zgodnie z najnowszymi badaniami otyłość w Polsce występuje u 5-15% populacji. Ryzyko nadwagi i otyłości zwiększa się z wiekiem. Najczęściej mówimy o otyłości prostej, czyli wynikającej z przekarmiania dziecka. Większość specjalistów jest zgodna co do tego, iż zbyt duży przyrost masy ciała w okresie niemowlęcym, spowodowany wytwarzaniem przez dziecko zwiększonej ilości komórek tłuszczowych, jest przyczyna nadmiernego łaknienia i otyłości w późniejszym życiu. Jest to wiec w wielu przypadkach wynik przekarmiania dziecka w okresie niemowlęcym i we wczesnym dzieciństwie. Otyłość u dzieci może być rownież objawem zaburzeń hormonalnych, uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, a także konsekwencja nieprawidłowego funkcjonowania układów regulujących podaż i wydatek energii. Mówimy wtedy o otyłości wtórnej.

Zajmuję się leczeniem otyłości. Na leczenie składają się metody nieoperacyjne tj. skuteczną dietę, ćwiczenia.

Otyłość jest chorobą cywilizacyjną o bardzo złożonych przyczynach i wymaga kompleksowego leczenia. Do ogólnej oceny masy ciała stosuje się wskaźnik BMI (Body Mass Index).
Obliczeń dokonuje się w następujący sposób: masę ciała wyrażoną w kilogramach dzielimy przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu.

Wzór na obliczenie wskaźnika BMI:

BMI = masa ciała (kg) / wzrost (m)2

BMI – zakres wartości:

  • < 18,5 – niedowaga
  • 18,5 – 24,9 – prawidłowa masa ciała
  • 25 – 34,9 – nadwaga
  • 35 – 39,9 – otyłość II stopnia
  • > 40 – otyłość III stopnia (olbrzymia)

Bezpieczne odchudzanie wymaga współpracy z doświadczonym dietetykiem. Podczas wizyty pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące diety i zmiany stylu życia.

Call Now Button

Zapraszamy na nową stronę:

https://viscerainstytut.pl/